TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA CZESKIEGO

ZESPÓŁ TŁUMACZY

tel: 22 112 16 14

Tłumacz przysięgły w Czechach Tłumacze przysięgli w innych krajach: Czechy

Na terenie Republiki Czeskiej, tak samo jak w Polsce, istnieje zawód tłumacza przysięgłego (cz. soudni tlumočnik). W naszym kraju aby zostać tłumaczem przysięgłym należy spełnić szereg wymagań dotyczących m.in karalności, wykształcenia i znajomości języka. O wszystkich tych aspektach w odniesieniu do zagadnienia Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka czeskiego można przeczytać na naszym blogu.

Czeski… tłumacz przysięgły sądowy

Wracając do zawodu tłumacza przysięgłego w Czechach, warto zaznaczyć, że zawód ten funkcjonuje w Republice Czeskiej pod nazwą tłumacza przysięgłego sądowego. Tak samo jak w naszym kraju, w Czechach tłumaczy przysięgłych powołuje Ministerstwo Sprawiedliwości, a jego decyzję egzekwuje czeski Sąd Okręgowy, nadając kandydatom spełniającym wymagania tytuł tłumacza przysięgłego sądowego. Każdy tłumacz przysięgły otrzymuje od sądu okręgowego legitymację, której używa w sądzie, na policji czy w prokuraturze podczas wykonywania czynności tłumacza przysięgłego sądowego.

Obowiązki tłumacza przysięgłego w Czechach

Obowiązkiem tłumacza sądowego na terenie Czech jest bieżąca aktualizacja wiedzy na temat dokumentów i ustaw, które publikuje Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej (http:// justice.cz/). Znajomość wszystkich poprawek ustaw jest bardzo ważna w pracy tłumacza. Warto przypomnieć, że jest to pracownik urzędowy, który z wszystkich tłumaczeń odpowiada przed odpowiednim sądem okręgowym. Jeśli osoba przebywająca na terenie Czech znajdzie się w sytuacji, w której będzie musiała dokonać przekładu uwierzytelnionego, przydatnym stanie się linki do strony www, pod którym znajduje się cała baza biegłych i tłumaczy przysięgłych. Zawiera ona listę tłumaczy przysięgłych sądowych sprawujących swój urząd na terenie Republiki Czeskiej. Baza ta jest na bieżąco uzupełniana i aktualizowana przez sądy okręgowe.

Jak wyszukać tłumacza sądowego na terenie Czech?

Tłumaczy przysięgłych w ww. bazie można wyszukać na dwa sposoby:

1) Jeśli chcemy znaleźć tłumacza przysięgłego [Tlumočník] mamy do wyboru:

  • język [Jazyk] w jakim mamy tekst do przetłumaczenia
  • specjalizację [Specializace] w obrębie której będzie tekst
  • oraz województwo [Kraj], w którym będzie wykonane tłumaczenie
2) Jeśli znamy imię i nazwisko tłumacza, z którego usług chcemy skorzystać
  • wpisujemy jego nazwisko [Příjmení]
  • oraz imię [Jméno]
  • a także miejsce zamieszkania tłumacza [Místo bydliště]

Po wyświetleniu się listy tłumaczy przysięgłych, wystarczy kliknąć w imię i nazwisko osoby, której usługami jesteśmy zainteresowani, a otworzy nam się strona z danymi kontaktowymi tej osoby. Znajdziemy tam numer telefonu, email, adres zamieszkania, a nawet informacje o wykonywanych przez tą osobę dodatkowych usługach.

Po wybraniu tłumacza wystarczy się z nim skontaktować i omówić szczegóły tłumaczenia, czyli długość tłumaczonego dokumentu, język z którego tekst będzie tłumaczony, termin w jakim chcielibyśmy otrzymać przetłumaczony dokument oraz cenę.

Uznanie tłumaczeń wykonanych poza terenem Polski

Aby jednak mieć stuprocentową pewność, że przetłumaczone dokumenty poza granicami naszego kraju będą uznane w Polsce, należy udać się do tłumacza przysięgłego zaprzysiężonego na terenie Polski. Problemy z uznaniem dokumentów przetłumaczonych w innym kraju spowodowane są tym, że polskie prawo jest bardzo rygorystyczne w kwestii przyznania uprawnień do pracy tłumacza przysięgłego.

tłumaczenia miw logo
 © 2009-2017, . All Rights Reserved.